Produkty - Wyposażenie hoteli, meble hotelowe, wyposażenie gastronomii

Przejdź do treści

Menu główne:

Produkty


Tradycyjne i regionalne produkty kulinarne

Jak sama nazwa wskazuje, produkty tradycyjne i regionalne mają dwie główne cechy. Pierwszą jest fakt, że zostały stworzone, wymyślone i opracowane w oparciu o tradycyjne receptury, metody itp. Tradycyjne, czyli obecne od lat, niezmienne, nie modyfikowane i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Druga, to fakt, że dane produkty lub wyroby pochodzą z danego miejsca – regionu, charakteryzują go i robione są ze składników pozyskiwanych na miejscu. Tradycyjne i regionalne produkty kulinarne podlegają ochronie.

Wpisuje się je do różnych rejestrów, zastrzega i chroni. Chodzi o to, by dany region i wytwórcy mogli czerpać zyski bez obaw, że ktoś zechce naśladować ich wyroby i zyskiwać na przykład na ich niższej jakości i cenie. Regionalne i tradycyjne produkty żywnościowe posiadają specjalne oznaczenia graficzne. Oznaczenia te mogą odnosić się do objętej ochroną nazwy pochodzenia, objętego ochroną oznaczenia geograficznego, bądź objętą gwarancją tradycyjną specjalnością. Instytucjonalna ochrona żywności wytwarzanej w poszczególnych regionach lub w oparciu o tradycyjne receptury obejmuje obecnie wszystkie kraje Unii Europejskiej. Początkowo, istniała tylko we Francji i obejmowała wytwarzane tam trunki.

Chroniona nazwa pochodzenia. Chroniona nazwa pochodzenia jest nazwą miejsca, z którego pochodzi wyrób, którą zamieszcza się w opisie. Miejscem tym może być region lub kraj, w którym wytwarza się produkt. Liczy się tu to, że cechy produktu mają bezpośredni związek z terenem, z którego pochodzą, aktywnością ludzi itp.
Chronione oznaczenie geograficzne. Chronione oznaczenie geograficzne, jest nazwą regionu, miejsca lub państwa, wymienioną w opisie produktu. Aby uzyskać taką ochronę, trzeba wskazać związek produktu z danym miejscem, to znaczy jego specyficzne cechy, które go z nim wiążą.
Gwarantowana tradycyjna specjalność. Gwarantowana tradycyjna specjalność obejmuje produkty rolne lub środki spożywcze, które wspólnota uznaje za specyficzne i różniące się od innych produktów i środków tego samego rodzaju.

Nazwy wyrobów posiadające jedną lub więcej z powyższych opcji, chronione są prawnie. Nie można używać ich w odniesieniu do innych wyrobów i produktów. Nie można posługiwać się podobnymi określeniami przy opisywaniu innych rzeczy. Nie można wprowadzać konsumentów w błąd, imitując inne produkty na podobne lub tożsame z chronionymi.

Polskie tradycyjne i regionalne produkty kulinarne

Chcąc sprawdzić czy dany produkt należy do tradycyjnych i regionalnych, trzeba odwiedzić stronę internetową Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie znajduje się aktualna lista takich produktów. Lista istnieje od 11 lat i do tej pory znalazło się na niej ponad 600 produktów. Aby dany produkt pojawił się na liście, musi posiadać dokumenty potwierdzające, że wytwarzany jest od co najmniej dwudziestu pięciu lat.

Lista Produktów Tradycyjnych obejmuje też wyroby, które stanowią część tożsamości społeczności danego regionu. To też wyroby, co do których nie ma wątpliwości, że są elementem kulturowego dziedzictwa danego miejsca. Ochroną nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych objęte są: produkty rybne, mięsne i mleczne, miody i oleje, owoce i warzywa, potrawy i dania gotowe, przyprawy, napoje, a także wyroby piekarnicze i cukiernicze.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego